Kullanıcı Sözleşmesi

1. KIBRISKATALOG.NET, üyelik formunu eksiksiz ve geçerli olarak dolduran herkese üyelik hakkı sağlar. KIBRISKATALOG.NET istediği takdirde üyelerin üyeliklerini sonlandırabilir..

2. Üye bu sözleşmeyi kabul etmekle beraber " KIBRISKATALOG.NET Topluluk Kuralları"nı da kabul etmiş sayılır. Topluluk kurallarına aykırı davranışlar sözleşmeye aykırılıkla aynı sonuçları doğurur.

3. Üye kendisine ait olmayan 'gerçek isim ve soyadları'nı üye ismi olarak kullanamaz. Geçerli ve aktif olan bir mail adresi bildirilmesi zorunludur. Üye, kayıt esnasında verdiği bilgilerin doğruluğunu onaylar ve bu bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak her türlü sonucu peşinen kabul eder, kendi belirlediği mail adresi ve şifrenin kullanımından doğacak her türlü sorumluluğu kendi taşır.

4. Üye kayıt esnasında verdiği kendisine ait ad, soyad, yaş, şehir vs. bilgilerin doğru olmaması durumunda üyeliğinin koşulsuz ve uyarı yapılmadan KIBRISKATALOG.NET tarafından tek taraflı olarak sonlandırılacağını kabul eder.

5. Üye sitenin kullanımı esnasında gerçeğe aykırı olarak kendisine ait olmayan pet, fotoğraf, video vs. dökümanı üyelik sayfasına veya sitenin genel kullanım alanlarına eklemesi durumunda üyeliğinin koşulsuz ve uyarı yapılmadan KIBRISKATALOG.NET tarafından tek taraflı olarak sonlandırılacağını kabul eder.

6. KIBRISKATALOG.NET üyelerinin kimlik bilgileri, KIBRISKATALOG.NET Kullanım Koşulları ve Gizlilik Hakları çerçevesinde gizli tutulur. Ancak aşağıdaki koşulların münferiden veya toplu olarak gerçekleşmesi halinde KIBRISKATALOG.NET, üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir. - Resmi makamlardan üyeye yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde. - Üyenin KIBRISKATALOG.NET sisteminin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde. - Bu sözleşme ve eklerine aykırı koşullardan dolayı üyeliği iptal edilmiş bir üyenin, yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması halinde.

7. Bir üyenin KIBRISKATALOG.NET'a üye olmak için verdiği her bilgi KIBRISKATALOG.NET tarafından saklanır. Bu bilgi kesinlikle, üyenin kişisel haklarına zarar gelmemesi için saklı tutulur ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Ancak üye, sadece kendisinin ulaşabileceği güncelleme alanlarında ve diğer site üyeleriyle iletişimin sağlanabilmesi için gerekli alanlarda bilgilerinin paylaşılacağını kabul etmiş sayılır.

8. KIBRISKATALOG.NET, içerisinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkı mahfuzdur. Aksi takdirde doğabilecek kanuni itilaflarda KIBRISKATALOG.NET, bu uyarıyı yaptığından dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu durum, aksi sayfada belirtilmiş ve-veya söz konusu materyal bir gerçek kişi adına yayınlanmışsa geçersiz sayılır.

9. Üyelik haklarının kazanılması, bu hakların sonsuza kadar süreceği anlamına gelmez. KIBRISKATALOG.NET, üyelere aldıkları hizmetlerin ve üyeliklerinin ne kadar süreceği hakkında hiçbir garanti vermez. KIBRISKATALOG.NET üyenin, üyelik başvurusuna yazdığı her bilgiyi doğru olarak kabul eder. Bu bilgilerin yanlış olmasından dolayı meydana gelebilecek herhangi bir teknik ve/veya kanuni arızadan sorumlu değildir.

10. KIBRISKATALOG.NET, kendi sitesinin üzerinden yapılan ve zarar vereceğine inandığı her türlü haberleşmeyi, üye sayfası yayımını ve bilgi aktarımını yukarıda yazılı şartlar dahilinde istediği zaman kesme hakkını saklı tutar.

11. Yukarıdaki şartlara uymama halinde doğabilecek ihtilaflarda KKTC Mahkemeleri yetkilidir. Bu gibi durumlarda üyeler mahkemenin vereceği yaptırımlardan da birinci derecede sorumlu tutulacaklardır.

12. KIBRISKATALOG.NET, bu sözleşmenin herhangi bir maddesini değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Her üye bu maddeleri okumuş kabul edilir ve sonradan hiçbir itiraza mahal verilmez.

13. KIBRISKATALOG.NET üyeleri, taleple birlikte diledikleri an tek taraflı olarak üyeliklerini iptal etmek isteyebilirler. Ancak iptal işlemi, söz konusu kullanıcıların üyelikleri sırasında gerçekleştirdikleri icraatların sorumluluğunun sona erdiği anlamına gelmez. İptal talebinin KIBRISKATALOG.NET tarafından kabul edilmeme hakkı saklıdır. İptal talebi, iptal talebi sahibi üyenin kendi hesabına erişiminin durdurulması şeklinde veya üyenin tüm bilgilerinin yayından kaldırılması şeklinde olabilir. İptal talebi üzerine yapılacak işlemler tek taraflı olarak KIBRISKATALOG.NET'in takdirine bağlıdır.

14. KIBRISKATALOG.NET ile üyeler arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, KIBRISKATALOG.NET elektronik yayınları ve tutulan kayıtlar delil olarak kabul edilir.

15. KIBRISKATALOG.NET BULUŞMA ve ETKİNLİKLERİ İLGİLİ YASAL KONULAR - Buluşma vs. benzeri etkinliklerin amacı KIBRISKATALOG.NET üyelerini bir araya toplamak, güzel vakit geçirmelerini, bilgi alışverişi yapmalarını sağlamak, topluma faydalı faaliyetlerde bulunmalarını sağlamaktır.- Buluşma vs. benzeri etkinliklere katılan veya buluşma vs. benzeri etkinlikleri düzenleyen KIBRISKATALOG.NET üyesi / üyeleri etkinliğin başarılı olması için işbu sözleşmede yazılı tüm kuralları okuduğunu ve kendisini ilgilendiren tüm kuralları uygulayacağını kabul eder. - KIBRISKATALOG.NET, sadece üyelerin birbirleri ile haberleşebilmesi için elektronik ortamı sağlar. KIBRISKATALOG.NET etkinliklerle ilgili hiçbir yasal veya maddi sorumluluğu yoktur.- Etkinliklere katılan üyeler, kendi hür iradeleri ile etkinliğe katıldıklarını kabul ederler. Etkinlik sırasında oluşabilecek maddi ve manevi zararlardan KIBRISKATALOG.NET sorumlu tutulamaz. - Etkinliklere 18 yaş ve üstü üyeler katılabilir. 18 yaşından küçük üyeler ancak ebeveynlerinin yazılı izniyle veya ebeveynleri ile birlikte etkinliklere katılabilirler.- Etkinliği düzenleyen üye / üyeler etkinliğin türüne göre gerekebilecek olan her türlü yasal izni "valilik, belediye, emniyet müdürlüğü" gibi ilgili kurumlardan almakla yükümlüdürler. - Etkinliklerde, yasalara, toplumun gelenek ve göreneklerine ve ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunulamaz. Kişisel haklara, tüzel kişilere, insan ve hayvan haklarına aykırı davranışlarda bulunulmasına izin verilemez.

16. KIBRISKATALOG.NET BULUŞMA ve ETKİNLİKLERİ İLGİLİ TAVSİYELER - Etkinliği düzenleyen veya Etkinliğe katılan KIBRISKATALOG.NET üyesi/üyeleri etkinliğin başarılı olması için işbu sözleşmede yazılı tüm kuralları okuduğunu ve kendisini ilgilendiren tüm kuralları uygulayacağını kabul eder. - Etkinliği düzenleyen üye ilk olarak, etkinlik yapılacak tarih tespit eder. Bu yapılırken; o gün, bayram, okul tatili, konser vs. gibi katılımı etkileyecek başka unsurlar göz önünde bulundurulur. Uluslararası saygınlığı olan sitelerden hava durumu araştırılır. Mevsime göre günün en uygun saati (yazın serin-kışın en sıcak gibi ) tespit edilir. - Etkinliğin içeriğine karar verilirken üyelerin görüşleri göz önünde bulundurulur. Piknik, barınak ziyareti, parkta petlerle buluşma gibi isteklerdikkate alınır.- İçerik tespit edildikten sonra KIBRISKATALOG.NET'un ilgili sayfalarında duyuru yapılır. Duyuru mümkün olduğunca net ve anlaşılır olmalıdır. Buluşma yeri tarihi saati, etkinlik saati ve etkinliğin içeriği, maddi bir katkı gerekiyorsa miktarı, net bir şekilde belirtilmelidir. Eğer herkesin bildiği bir yerde buluşulmuyorsa yerin kapsamlı bir tanımı hatta tercihen yerin planı duyuruya eklenmelidir. Katılımı arttırmak için gerekirse farklı üye gruplarında da duyuru yapılmalıdır. Gerekirse telefon, sms gibi internet harici ortamlar da üyelere ulaşmak için devreye sokulmalıdır. - Katılacak üyelere, etkinliğin sorumlusunun kimler olduğu, mail adresi, cep telefonu gibi iletişim bilgileri mutlaka bildirilmelidir. Katılacağını bildiren ancak, daha önceden tanımayan veya katılacağından şüphe duyulan üyelere mesaj yollanmalı ve teyit alınmalıdır. Üyelerin yanlarında getireceği insan sayısı tespit edilmeli ve toplam üye sayısı mümkün olduğunca kesinleştirilmelidir. Bu özellikle yer kısıtlaması olan ya da yiyecek içecek söz konusu olan etkinliklerde çok önemlidir. - Özellikle, köpeklerle katılınacak etkinliklerde üyelerin araç durumu sorgulanmalı ve yardımcı olmaya çalışılmalıdır. Bu yardım, aracı olan diğer üyelerle temas şeklinde veya toplu bir taşıma aracı temini şeklinde olabilir. - Etkinliğe katılacak üyelerin ihtiyaçları hesaplanmalı ve ona göre önlem alınmalıdır. Köpeklerin de katılacağı etkinliklerde köpekler için su ve mama kapları, temiz su ve mama, insanlar için yiyecek, içecek, gölgelik, tuvalet gibi ihtiyaçlar göz önüne alınmalıdır- Etkinliğin güvenlik boyutu mutlak düşünülmeli ve önlemler alınmalıdır. Etkinliklerde insanlar ve köpekler için ilk yardım malzemesi, mümkünse veteriner ve sağlık personeli bulundurulmalıdır. Gerekli görülen ortamlarda güvenliği sağlamak için bazı üyeler görevlendirilebilir, kolluk kuvvetlerinden yardım istenebilir. Alkol tüketimi söz konusu olan etkinliklerde güvenlik konusuna daha da önem verilmelidir. - Etkinlik sırasında da üyelerin gereksinimlerinin temini ve kontrolun elden kaybedilmemesi için iş bölümü yapılmalı, konulara göre görevliler atanmalıdır. - Etkinlik sonrasında da KIBRISKATALOG.NET'un ilgili sayfasında üyeler, katılım sayısı, yapılanlar,etkinliğin başarısı, olaylar gibi konularda mutlaka bilgilendirilmeli ve mümkünse fotoğraf eklenmelidir.- Aşıları ve parazit tedavisi tamamlanmamış köpeklerin etkinliklere getirilmesi yasaktır. Köpek sahipleri, aşı karnelerini yanlarında getirmekle ve gerekli görüldüğü takdirde KIBRISKATALOG.NET Yöneticilerine veya etkinliği düzenleyen üyelere ibraz etmekle yükümlüdürler.

17. Üyenin diğer üyelere KIBRISKATALOG.NET ve KIBRISKATALOG.NET mobil uygulamalarında amacına aykırı ( rahatsız edici, ısrar edici, tehdit edici, taciz edici) mesajlar atması halinde KIBRISKATALOG.NET adminleri Üye’nin hesabını bildirim yapmadan süreli veya süresiz kapatma hakkına sahiptir.

18. KIBRISKATALOG.NET üzerinden satış yapılması yasaktır. Üyenin satış yapması veya yapmaya çalışması halinde KIBRISKATALOG.NET adminleri Üye’nin hesabını bildirim yapmadan süreli veya süresiz kapatma hakkına sahiptir.